Dorji Phuntsho

hro dp
Designation
HRO
email
dphuntsho@gmail.com
Phone
77103421