Karma Tshoki

karmatshoki
Designation
HR Assistant
email
ktshoki@chhukha.gov.bt
Phone
08-478819