Tshoki Dorji

tshoki dorji
Designation
Surveyor
email
tshokidorji711@gmail.com
Phone
77104519