གནས་ཚུལ།

ozone day

32 Years & Healing

16 September 2019

Chhukha Dzongkhag Administration observed "World Ozone Day" on 16th September, 2019 at Chapcha MSS under Chapcha Gewog. The day was observed on the theme " 32 Years & Healing". It's been 32 years that all the nations around the world worked hard to restor
non-subsidized gas

ང་བཅས་རའི་འགན་ཁུར།

17 August 2019

སྤྱི་ཚེས་ ༡༧/༠༨/༢༠༡༩ ལུ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་འབྲེལ་བཟོ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་གཉིས་མཇམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་ཟེར་བའི་ བརྗོད་དོན་གུར་ ཕབ་ཆག་མེད་པའི་མེ་རླུང་གཱེས་ལག་ལེན་དང་རྗེས་སོར་གྱི་ཉིནམོ་འདི་ མཐར་འཁྱོར་ཅན་ཅིག་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད།
dt

ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ།

15 August 2019

ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ས་གནས་གཞུང་གཉས་པའི་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་འདི་ཚོགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།